Usługi Prawne

OFERTA USŁUG PRAWNYCH

 

Świadczę usługi prawne w zakresie polskiego prawa cywilnego:

  • sprawy z zakresu prawa własności i innych praw rzeczowych (m. in. o zniesienie współwłasności, naruszenie i przywrócenie prawa własności, zasiedzenie)
Sporządzam pisma procesowe (pozwy, wnioski)
Świadczę doradztwo i pomoc prawną:
  • przy sporządzaniu umów cywilnoprawnych (umowa zlecenia, umowa o dzieło, umowa agencyjna)
  • w przypadku naruszeń praw konsumenta
Doradztwo w zakresie niemieckiego prawa karnego (m. in. kradzież, oszustwo, prowadzenie pojazdu pod wpływem alkoholu lub środków odurzających, spowodowanie zagrożenia w ruchu drogowym)

Moge zaoferować:

Szeroki zakres usług prawnych między innymi w języku niemieckim dla klientów indywidualnych i firm, tłumaczenia pisemne i ustne